Urkie Purkie

Organiseren... een kunst!

Als organisator bepaalt u zelf in belangrijke mate het succes van een kindernamiddag. De weloverwogen keuze van het gezelschap is één ding, maar nog zoveel andere zaken vragen aandacht van de inrichter. We helpen u graag een aantal dingen in herinnering brengen.

PROMOTIE

Een goede promotie van uw activiteit is een must! Want zonder publiek is alle energie tevergeefs. Een aantal tips: Een persmededeling is eigenlijk niet zo'n grote moeite en is ongetwijfeld de beste publiciteit. Met een krachtig persbericht haalt u zeker de regionale bladzijden van de krant, de radio en misschien, indien u een leuke inkleding bedenkt, zelfs de regionale TV. Op aanvraag mailen we graag enkele leuke promofoto’s door. Strooifolders, eventueel gekoppeld aan een kleurwedstrijd, werken altijd goed. Op onze site vindt u daartoe geschikte kleurplaten. Urkie Purkie helpt u graag met gratis vierkleurenaffiches en met een aankondiging van uw evenement op de website van Urkie Purkie.

ZAAL

De keuze van de zaal en de aanwezige voorzieningen bepalen in grote mate het welslagen van een activiteit. Een cultureel centrum is, omwille van het grote podium, de mogelijkheid tot verduisteren en het comfort voor de kinderen een uiterst geschikte plek. Maar ook een tent, een sportzaal, een speelplein, een openluchtoptreden schrikken Urkie Purkie helemaal niet af, zolang er maar:

  • een voldoende groot, stevig, stabiel en vlak podium aanwezig is, zodat de kids alles goed kunnen aanschouwen en de clowns voldoende ruimte hebben voor hun capriolen
  • geen kinderen opzij van het podium zitten omwille van de slechte zichtbaarheid en zicht op een aantal zaken die zich achter de scène afspelen
  • geen andere storende activiteiten doorgaan tijdens de voorstelling
  • een nette en afgescheiden kleedruimte in de buurt van het podium voorzien wordt

SABAM

Als organisator van een kinderfeest bent u auteursrechten verschuldigd aan SABAM. Het verschuldigde bedrag is afhankelijk van de inkomprijs en de grootte van de zaal. Alle info bij het regionaal inningskantoor van SABAM. De adressen van de inningskantoren vindt u via www.sabam.be.

SAMENWERKING

Een goede kindernamiddag kost al gauw een aardig centje aan de organisatie. Al gedacht aan samenwerking met een andere vereniging van jouw gemeente? Op die manier beschikt u over een dubbel budget en bereikt u tweemaal zoveel kinderen.